آیا تار به فرهنگ آزربایجان تعلق دارد یا فارسها

آیا در گذشته تار را بر روی سینه قرار میدادند یا فقط یک ژست برای عکاسی بوده ؟؟
آیا تار به فرهنگ آزربایجان تعلق دارد یا مال فارسهاست؟  بعد از ثبت تار
بنام آزربایجان ، عده ای از سایتهای فارس هیاهو کردند که تار متعلق به
فارس است فرهیختگان آزربایجان در جواب گفتند که تار متعلق به آزربایجان
است و بر روی سینه نواخته میشود سپس به ایران و دربار شاهان راه پیدا کرد
و بعد از چند سال یک سیم آنرا حذف کردند و ساده تر کردند و روی پا نواخته
شد.
نگاهی به عکسهای دوره قاجار و موزه ها بعنوان یک سند غیرقابل انکار این
ادعای آزربایجان را تصدیق میکند. در لینک زیر نویسنده اقرار کرده که تار
قبلا بر روی سینه نواخته میشده است اما در توضیح دلایل آن از ذکر نام تار
آزربایجان غفلت کرده یا خود را به غفلت زده است .
(ایمیل دریافتی)
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn